skip to Main Content

Teknologirett

Tjenesteområder
Teknologirett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Teknologirett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Teknologirett

Teknologirett er et område hvor markeder som tidligere skilte seg fra hverandre innen IT, media og telekom, har mer eller mindre smeltet sammen. Gjennom denne konvergensen flyter mer og mer informasjon mellom ulike aktører. Både for å tilby bedre tjenester og opplevelser, men også for å tjene penger på aggregert informasjon om det enkelte individ. Dette har aktualisert behovet for strengere personvern. Noe vi har fått gjennom EUs personvernforordning, GDPR.

Vi bistår en rekke klienter innen tradisjonell IT-rett, telekom og media. Særlig utfordringer med sosiale media, Facebook og Google. Dette er samlet i sekkebetegnelsen «teknologirett». Når det gjelder IT-kontrakter er vi opptatt av at kontraktene skal fremme samarbeid snarere enn begrense det. Dette er særlig viktig ved moderne utviklingskontrakter hvor medvirkning fra begge parter er sentralt for å oppnå et godt resultat for begge parter.

I tillegg har vi arbeidet sammen med en rekke klienter i ulike bransjer for å forbedre rutiner, prosesser og håndtere GDPR. Vi mener det er viktig så tidlig som mulig at klienten får riktig juridisk bistand for å forebygge uforutsette hendelser og konflikt. Vi har en pragmatisk tilnærming til prosessen, slik at den enkelte klients behov ivaretas uten at dette blir for omfattende.

Har du bruk for juridisk bistand innenfor teknologirett? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Les også om våre andre tjenesteområder: eiendomsrett og selskapsrett.

Les om våre andre tjenesteområder...

Eiendomsrett

Eiendomsrett illustreret - advokatfirmaet Ejuris

Selskapsrett

Selskapsrett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Tilbake til forsiden på Ejuris Advokatfirma sin forside illustration

Følg oss på sosiale medier

Velkommen til Ejuris

Følg oss på de sosiale medier

close-link
Scroll Up