skip to Main Content

Selskapsrett

Tjenesteområder
Teknologirett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Selskapsrett illustreret - advokatfirmaet Ejuris

Selskapsrett

Den vanligste selskapsformen i Norge er aksjeselskaper. Aksjeloven gir en ramme, men har også en elastisitet hvor ansvar og krav endres med selskapets situasjon og organisering. Dette er nært knyttet til bransje, antall ansatte, omsetning og likviditet.

Mulighetene i regelverket innenfor selskapsrett blir ofte oversett. Derfor mener vi det er viktig å ha en advokat som rådgir basert på den aktuelle situasjon sammenholdt med mulighetene lovgivningen gir. I tillegg må man se noen år fremover, og regulere avtaler mv. slik at man tar høyde for selskapets potensiale, ulike scenarioer og utvikling. Fundamentet for denne type rådgivning mener vi må hvile på en bred erfaringsbakgrunn, slik at eiere og ledelse kan organisere selskapet, eierstruktur og avtalene seg i mellom på best mulig måte.

Gjennom rådgivning og bistand ved avtaleinngåelse utformer vi forutsigbare avtaler slik at risiko for konflikt minimeres. Dette gjelder bl.a. ved stiftelse, sammenslåing eller oppkjøp. Vi har bistått et bredt spekter av klienter med aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler mv., og anser dette som særlig viktig ikke bare juridisk, men også for å bidra til gode merkantile samarbeid.

I tillegg bistår vi ved tvister, og har erfaring med generell avtalerett, ugyldighet, og erstatning. Vi har bl.a. representert klienter i flere erstatningssaker vedr. aksjeloven § 17-1.

Har du bruk for juridisk bistand innenfor selskapsrett? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Les også om våres andre tjenesteområder eiendomsrett og teknologirett.

Les om våre andre tjenesteområder...

Eiendomsrett

Eiendomsrett illustreret - advokatfirmaet Ejuris

Teknologirett

Teknologirett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Tilbake til forsiden på Ejuris Advokatfirma sin forside illustration

Følg oss på sosiale medier

Velkommen til Ejuris

Følg oss på de sosiale medier

close-link
Scroll Up