skip to Main Content

Eiendomsrett

Tjenesteområder
Teknologirett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Eiendomsrett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Eiendomsrett

Eiendomsrett er et omfattende fagområde med et sammensatt og dels uoversiktlig regelverk. Det er fragmentert på en rekke lover, forskrifter og standardavtaler. Avtalefriheten innenfor eiendomsrett gjør at det ofte er avtalt avvik fra disse som byr på utfordringer og som må håndteres særskilt. Vi ser ofte at dette i tillegg griper inn i andre rettsområder som f.eks. pengekravsrett og avtalerett.

Vi bistår både selskaper og private, og vi har lang erfaring med å bistå klienter vedrørende kjøp, salg og utleie av eiendom. I tillegg bistår vi ofte i tvister etter boligsalg/-kjøp, problemstillinger knyttet til næringseiendom, samt tomtefeste og odel. Vi har bistått mange klienter med kontraktsarbeid for å fremme forretningsmessig samarbeid ut over de rene juridiske problemstillinger. Vår tilnærming er at tidlig bistand både forebygger unødvendige konflikter og bidrar til bedre langsiktig resultat.

I tillegg tilbyr vi megling og oppgjørsservice til svært konkurransedyktige priser, er medlem av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmegling, og har konsesjon fra Finanstilsynet.

Har du bruk for juridisk bistand innenfor eiendomsrett? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Les også om våre andre tjenesteområder: teknologirett og selskapsrett.

Les om våre andre tjenesteområder...

Teknologirett

Teknologirett illustreret - advokatfirmaet Ejuris

Selskapsrett

Selskapsrett illustreret - advokatfirmaet Ejuris
Tilbake til forsiden på Ejuris Advokatfirma sin forside illustration

Følg oss på sosiale medier

Velkommen til Ejuris

Følg oss på de sosiale medier

close-link
Scroll Up