skip to Main Content

Bruk av andres åndsverk: Jack White kreditert som komponist på Israels MGP-vinner “Toy”.

12 februar 2019
Bruk av andres åndsverk: Jack White kreditert som komponist på Israels MGP-vinner “Toy”.

Av Werner Frimanslund / Publisert d. 12 februar 2019

I år avholdes finalen i Eurovision Song Contest i Israel etter at Netta Barzilai vant med låten «Toy» i fjor. Komposisjonen var sannsynligvis mer enn bare inspirert av White Stripes’ «Seven Nation Army». Etter plagiatanklager fra rettighetshaver Universal Music, er partene blitt enige om at Detroit-rockeren Jack White krediteres som komponist på «Toy».

Kravet fra Universal Music kunne ha diskvalifisert «Toy», slik at Israel hadde blitt fratatt seieren og dermed også arrangementet Eurovision 2019. Den Europeiske Kringkastingsunion (EBU) har regler om originalitet for bidragene.

Netta Barzilai

Netta Barzilai

© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Opphavsretten

I Norge er det åndsverkloven som regulerer rettighetene til et åndsverk, også kalt opphavsretten. For EU/EØS gjelder flere direktiver, og et nytt er under behandling. Disse er igjen harmonisert med Bernkonvensjonen om opphavsrett.

I vår tidsalder gjør teknologi det enklere enn før å kopiere andres åndsverk. Bakgrunnsmusikk i videoer. Bilder. Tekster. Og deler av hele komposisjoner. Dette er ikke noe nytt. Bernkonvensjonen er fra 1886, og plagiering går helt tilbake til antikken. Teknologi gjør det likevel enklere både å lage og avsløre etterlikninger.

I opphavsretten ligger det bl.a. krav om originalitet – man skal selv ha skapt verket. Det er imidlertid ikke krav om at det skal representere noe nytt. I tillegg er det et krav om verkshøyde, dvs. et visst minimum av original, skapende innsats. I tillegg må verket være frembrakt, altså kommet til uttrykk. Det holder ikke med en idé.

Brudd på rettighetene

Opphavsmannen har i utgangspunktet enerett til eksemplarfremstilling og offentlig fremføring av sitt verk. Et plagiat er en etterligning eller kopi av et verk ved at det helt eller delvis fremstilles på nytt. I praksis går det en grensedragning mellom to forhold når plagiering vurderes: På den ene side den som har latt seg inspirere av andre, og oppnådd verkshøyde med et nytt, selvstendig verk. På den annen side den som har foretatt en rettsstridig bearbeidelse av en annens åndsverk, hvor elementer fra det opprinnelige verket er vernet av opphavsretten.

I tilfellet med Netta Barzilais «Toy» mente Universal Music at så signifikante deler av låten var hentet fra «Seven Nation Army» at dette medførte en rettsstridig bearbeidelse. Nå som partene er kommet til forlik, får vi aldri noen rettslig avklaring på dette. Den som søker på Youtube og hører begge låtene, samt sammenstillingen av låtene, kan konkludere med at komponistene bak «Toy» i alle tilfelle har vært sterkt inspirert av Jack Whites «Seven Nation Army».

Jack White

© Teresa Sedó / CC-BY-SA-2.0 (via Wikimedia Commons)

Råd ved bruk av andres åndsverk

For bruk av ulike media, f.eks. musikk til egne bilder/videoer, eller bilder til egen nettside, må normalt samtykke innhentes fra opphavsmannen eller rettighetshaver. Det er ikke tilstrekkelig å kreditere denne, som enkelte synes å tro. Slik fri bruk med kreditering kan fungere om materialet er publisert under en åpen/fri lisens, f.eks. under Creative Commons. En rekke bilder er publisert under slik lisens, men det er ikke like vanlig med musikk.

Dersom du ikke innhenter samtykke på forhånd til å benytte andres årsverk, kan du bli erstatningsansvarlig. Erstatningens størrelse avhenger av en konkret og sammensatt vurdering av flere faktorer, bl.a. kommersiell betydning, samt rekkevidde – hvor mange eller hvor stor krets har sett/hørt plagiatet?

Et av hensynene bak opphavsretten er at man ikke skal tjene penger på andres åndsverk, men det er ikke nødvendig å konstatere berikelse hos brukeren, eller tap hos opphavsmannen. Det sentrale er den urettmessige utnyttelsen av åndsverket, og selv uskyldig bruk kan medføre store krav fra opphavsmannen. Det har flere fått erfare, og endt opp med å måtte betale dyrt. Forhandlingsposisjonen blir fort veldig dårlig for den som urettmessig har utnyttet et åndsverk, noe som kan bli en kostbar lærepenge.

I tilfellet «Toy» er det en låt som har blitt spilt mer enn 100 millioner ganger på YouTube, mer enn 30 millioner ganger på Spotify, og også vært populær på iTunes. Selv om royaltiesutbetalingene er beskjedne, vil så mange avspillinger som dette likevel gi flere millioner kroner i inntekter. Da er det ikke underlig at Jack White og Universal Music gjør krav på sin rettmessige del av dette.

Les mer om oss...

Werner Frimanslund

Advokat & Partner

Werner Frimanslund hånd illustreret - visitkort, advokat, ejuris advokatfirma, oslo, www.ejuris.no

Marte S. Hatling

Advokatfullmektig

Marte S. Hatling hånd illustreret - visitkort, advokat, ejuris advokatfirma, oslo,

Ejuris

Advokatfirmaet

Advokatfirmaet Ejuris illustration med hender
Tilbake til forsiden på Ejuris Advokatfirma sin forside illustration

Følg oss på sosiale medier

Velkommen til Ejuris

Følg oss på de sosiale medier

close-link
Scroll Up